OEE (ukupna učinkovitost opreme)

OEE (ukupna učinkovitost opreme)

U kompleksnim strukturama suvremene proizvodnje, svaki stroj operater, materijal, te mnogi drugi faktori utječu na ispravno i efikasno odvijanje proizvodnje. Često se mnogi elementi proizvodnje i njihov utjecaj na ukupni učinak čine zanemarivim, svaki zastoj, smanjenje brzine ili škart na kraju dana znatno utječu na efikasnost i troškove. 

AIDA OEE modul uključuje više od samog nadzora stroja, te integracijom pojava i podataka poput samih strojnih događaja na mašini, kvalitete proizvodnih ciklusa, te uspoređivanjem s raznim izvorima podataka u realnom vremenu, kreira panoramski pogled na performanse opreme i utjecaje materijala u proizvodnji. 

Naoružani svim ovim informacijama, voditelji proizvodnje mogu osigurati da svaki element pogona   učinkovito radi, i da se koristi u optimumu svojeg potencijala.

Ključne značajke

Mjerenja učinka u stvarnom vremenu

  • Pruža detaljne uvide u efikasnost strojeva i operativni status. Ove mjerenja su ključna za identifikaciju kratkotrajnih prekida i zastoja koje narušavaju performanse izvršavanja.
  • Uvidom u stvarnom vremenu moguće je intervenirati u trenutku kad se neka anomalija u proizvodnji pojavljuje, organizirati promptnu korektivnu akciju i smanjiti efekte anomalije na proizvodnju.
  • Uvidom u načine i obrasce izvršavanja na kompleksnim strojnim sustavima, moguće je organizirati i planirati unaprjeđenje organizacije i kontinuirano unaprjeđivati proizvodne procese.

Kategorizirani podaci

  • AIDA OEE modul samom svojom arhitekturom vrednuje informacije koje prikuplja na mjestu izvršavanja operacija, te se prema tipu i vrijednosti nekog signala zadaju akcije koje korigiraju ili upozoravaju na pojavu ili mogućnost pojave anomalije.
  • Na osnovi takvih podataka moguće planirati redovno i preventivno (u nekim slučajevima i prediktivno) održavanje strojeva. Identificiraju se i kanaliziraju stanja i potencijalni probleme s opremom ili nekim mjernim vrijednostima prije nego što počnu utjecati na  
  • AIDA OEE inteligentni pristup ključan je za smanjenje vremena neaktivnosti i održavanje kontinuirane proizvodnje. Osigurava da oprema uvijek radi najbolje što može.

Nadzor ispranosti materijala

  • Vrlo velik učinak na učinak i kvalitetu proizvodnje imaju i materijali koji se koriste u proizvodnom procesu.
  • AIDA MES i AIDA OEE upravljaju i evidentiraju odstupanja uzrokovana nesukladnim materijalom.
  • Ovaj skup informacija relevantan je za korektivna akcije u lancu dobave i internoj kontroli kvalitete.

Integrirajući raznorodne i brojne događaje na strojnom parku proizvodnog pogona, upravljanje i nadzor postaje transparentno, što omogućuje fokusirane i efektivne akcije uklanjanja uzroka zastoja ili usporavanja, te unaprjeđenja procesa.