AIDA WMS

Kako sustav upravljanja skladištem (WMS) može transformirati vaše operacije

Kako bismo u suvremenom brzom i stalno evoluirajućem poslovnom okruženju zadržali prednost pred konkurencijom moramo uložiti u efikasnost, visoku razinu upravljanja i fokusirane tehnološke alate. Ključan alat za sve tvrtke koje posluju unutar lanaca opskrbe i logistike, ali i proizvodne tvrtke,  je Sustav upravljanja skladištem (WMS). Codel AIDA WMS optimizira operacije, maksimizira upotrebljivost skladišnog volumena i drastično smanjuje ili čak u potpunosti eliminira  ljudske pogreške. Rezultat: visoka produktivnost, smanjenje troškova i podizanje razine zadovoljstva kupaca.

Ključne značajke modernog WMS-a

Praćenje zaliha u stvarnom vremenu

Srce bilo koje operacije u skladištu leži u njegovim zalihama. Moderni WMS sustavi pružaju praćenje zaliha u stvarnom vremenu, osiguravajući da menadžeri skladišta imaju točno razumijevanje razina zaliha, što olakšava brzo i točno ispunjenje narudžbi.

Optimizirano skladištenje i iskorištenje prostora

Napredni WMS koristi sofisticirane algoritme kako bi odredio najbolja mjesta za pohranu artikala, osiguravajući optimalnu iskoristivost prostora i smanjujući vrijeme dohvaćanja artikala za narudžbu.

Integracija u realnom vremenu

Codel AIDA WMS sustav upravljanja zalihama omogućuje povezivanje sa drugim programskim sustavima poput ERP-a (program za upravljanje poslovanjem), TMS-a (sustav upravljanja prijevozom), ili automatskim sustavima poput sustava za transport i sortiranje robe, te robotskim sustavima, sa ciljem optimizacije procesa, te centralizacije podataka i upravljanja

Napredna analitika i izvješćivanje

Odluke temeljene na podacima bitan su temelj efikasnih operacija. Moderni WMS sustavi nude detaljnu analitiku, omogućavajući tvrtkama da predviđaju potražnju, identificiraju uska grla i usavršavaju svoje operativne strategije.

Upravljanje redoslijedom izvršavanja (WES)

Codel AIDA WES, upravljanje redoslijedom izvršavanja prioritizira zadatke, omogućavajući efikasno upravljanje izvršavanjem više operacija istovremeno, sa fokusom na odabir i pakiranje (pick and pack), te nadopunjavanje zaliha u stvarnom vremenu.
Na primjer, skladišni sustav upravlja flotom mobilnih robota integrirano sa ljudskim operacijama odabira i pakiranja prema narudžbama kupaca.

Suvremena korisnička radna okruženja

Codel AIDA WMS i WES sustavi omogućuju opremanje procesa i operatera suvremenom ergonomskom opremom, poput tablet računala, industrijskih računala nosivih računala (wearable computers), kamera, barkod čitača, opreme za proširenu stvarnost, audio komunikacije i slično. AIDA programska rješenja opremljena su intuitivnim korisničkim sučeljima, olakšavajući prilagodbu osoblju i smanjujući vrijeme potrebno za obuku.

Napredno upravljanje zaprimanjem i isporukom

AIDA WMS sustav omogućuje upravljanje zaprimanjem za razini jediničnog pakiranja i sposoban je osigurati punu sljedivost po nizu kriterija.
AIDA WMS sustav omogućuje upravljanje isporukama na razini paleta, transportnih kartona ili jediničnih pakiranja, formirajući nehomogene palete prema zahtjevu poslovanja i narudžbama korisnika, pri tome omogućujući punu sljedivost robe i procesa.

Prednosti za potencijalne klijente

1. Smanjeni operativni troškovi

AIDA WMS osigurava visoku efikasnost i točnost izvršavanja procesa, što rezultira isporukama bez grešaka u zadanom vremenu, čime se značajno smanjuju operativni troškovi.

2. Poboljšana točnost

Ručni procesi su skloni pogreškama. S automatiziranim praćenjem i upravljanjem podacima, Codel AIDA WMS osigurava da se ispunjenja narudžbi, brojanja zaliha i drugi zadaci u skladištu izvršavaju s izuzetnom preciznošću.

3. Proširivost

Kako vaše poslovanje raste, tako rastu i njegovi zahtjevi. Moderni WMS može se proširiti kako bi se prilagodio rastućem inventaru, povećanom obimu narudžbi i proširenim operativnim kompleksnostima bez ikakvih prekida.

4. Poboljšano zadovoljstvo kupaca

Brža i točnija obrada narudžbi izravno vodi zadovoljnim kupcima. Kada proizvodi stignu u pravoj količini i u pravo vrijeme, tvrtke mogu očekivati veću lojalnost i ponovljeno poslovanje.

5. Produktivnost rada

AIDA WMS eliminira nepotrebne manualne zadatke, usmjeravajući radnike na najefikasnije puteve i načine izvršavanja zadataka za preuzimanje. To povećava njihovu produktivnost i zadovoljstvo poslom.

6. Automatizacija i robotizacija

AIDA WMS i WES sustavi omogućuju čvrstu integraciju sa automatskim i robotskim sustavima, poput sustava za transport i sortiranje robe, označavanje logističkim naljepnicama, uređajima za omatanje, sustavima za automatsko pakiranje, mjerenje i slično.

Zaključno, sustav upravljanja skladištem je nužnost za sve tvrtke koje žele uspjeti na modernom tržištu. AIDA WMS i WES sustavi osiguravaju brojne značajke koje optimiziraju operacije, smanjuju troškove i pojačavaju efikasnost. Ulaganje u snažan i fleksibilan WMS je strateški potez prema postizanju operativne izvrsnosti i maksimiziranju zadovoljstva kupaca.

Digitalizacija procesa s Codel AIDA WMS-om

Obrada narudžbi

Tradicionalne metode upravljanja narudžbama uključivale su ručni unos, pripremu podataka za odabir i pakiranje, te ručno označavanje pakovina, što je bilo vremenski zahtjevno i sklono pogreškama.
AIDA WMS automatizira proces razmjene podataka, izravno preuzimajući narudžbe iz drugih, integriranih sustava, nakon čega automatski izrađuje liste i putanje za odabir i pakiranje, nadzire proces osiguravajući točnost odabira i pakiranja digitalnim i mjernim metodama.

Upravljanje zalihama

Codel AIDA WMS pruža digitalni presjek zaliha skladišta u stvarnom vremenu. To uključuje ne samo količinu, već i točnu lokaciju, rok trajanja i druge kritične podatke ovisno o tipu artikala.

Upravljanje radom

Moderni WMS sustavi mogu nadzirati i upravljati produktivnošću radnika digitalnim praćenjem zadataka, odrađenih sati i ukupne efikasnosti utrošenog radnog vremena. Omogućavajući tako menadžerima da donose informirane odluke i prilagodbe.

Obrada povrata

Cilj AIDA WMS sustava je da eliminira povrat zbog krivo isporučene ili nedostajuće robe, ali ako do povrata robe dođe iz bilo kojih drugih razloga, AIDA WMS automatizira proces povrata, čineći ga brzim i točnim, što ponovo smanjuje troškove i poboljšava zadovoljstvo kupaca.

Neke specifičnosti procesa u AIDA WMS-u

Zaprimanje robe

 • Kreiranje dokumenta ulazne isporuke (zaprimanja) – automatsko kreiranje dokumenta putem EDI komunikacije
 • Zaprimanje po tipovima artikala očitanjem strojnog koda (barkoda), automatski ili poluautomatski
  • Depaletizacija i pohrana prema zadanim pravilima
  • Evidencija karakteristika materijala:
   • Serija
   • Serijski brojevi
   • Datum valjanosti (best before, valid through…)
   • SSCC kodovi
 • Ulazna kontrola količina i kompletnosti isporuke
 • Parcijalne isporuke – parcijalna zaprimanja
 • Označavanje ulaznih pakovina jedinstvenom oznakom
 • Integracija sa automatskim i/ili robotskim sustavima

Pohrana robe

 • Prioritizacija pohrane (slow movers, fast movers)
 • Pohrana u originalnim pakirnim formatima
 • Pohrana raspakirane robe
 • Pohrana u kontejnere – višerazinska pohrana
 • Upravljanje zonama odabira (picking zones)
 • Vizualizacija (3D vizualizacija)
 • Virtualna skladišta
 • Povećavanje efikasnosti, smanjenje ili eliminacija ljudskog rada
 • Integracija sa automatskim i/ili robotskim sustavima

Komisioniranje i konsolidacija

Podrazumijeva izradu specifičnih kompleta proizvoda koji odgovaraju narudžbi kupca. Načelno, izrađuje se jedan ili više transportnih paketa kako bi obuhvatili komplet prema narudžbi.

 • Korištenje Ariadne Stock Master tehnologija i programskih modula
  • Stacionarna rješenja potpomognuta automatikom i robotikom (Goods to Person)
  • Mobilna rješenja u kombinaciji sa automatskim ili robotskim sustavima (Person to Goods)
  • Kombinirana rješenja
 • Povećavanje efikasnosti i smanjenje potrebe za ljudskim radom
 • Eliminacija grešaka prilikom pakiranja integracijom mjerne opreme u proces
 • Upravljanje sljedivošću proizvoda prilikom komisioniranja
 • Integracija sa automatskim i/ili robotskim sustavima

Konsolidacija

Provodi se nakon završenog komisioniranja: konsolidacija podrazumijeva izradu otpremničkih kompleta prema zahtjevu naručitelja ili otpremničkih specifičnosti.

 • Korištenje Ariadne Stock Master tehnologija i programskih modula
  • Robotska pohrana transportnih pakiranja i izrada spremnika (buffer)
  • Robotska pakiranja (paletiziranja) različitih tipova transportnih pakiranja.
 • Povećavanje efikasnosti, smanjenje ili eliminacija ljudskog rada
 • Eliminacija grešaka prilikom slaganja otpremničkih paketa ili paleta
 • Upravljanje sljedivošću proizvoda prilikom konsolidacije
 • Integracija sa automatskim i/ili robotskim sustavima

Otprema

 • Prilagodba specifičnostima otpremnika
 • Označavanje logističkim oznakama
 • Kontrola ispravnosti robe
 • Integracija sa AIDA PAL-Q modulom za kontrolu i evidentiranje kvalitete paleta u otpremi.

Upravljanje procesom komisioniranja
(AIDA WMS Pick Management)

 1. Stacionarna rješenja potpomognuta automatikom i robotikom (Goods to Person)
 2. Mobilna rješenja u kombinaciji sa automatskim ili robotskim sustavima (Person to Goods)
 3. Optimizirane rute komisioniranja: Jedna od glavnih prednosti Codel AIDA WMS-a u procesu preuzimanja je sposobnost određivanja najkraće i najefikasnije rute za preuzimatelje. To drastično smanjuje vrijeme putovanja i povećava broj narudžbi koje se mogu obraditi u jednom danu.
 4. Komisioniranje po zonama: Moderni WMS podržava preuzimanje po zonama gdje je svakom preuzimatelju dodijeljena specifična zona i samo preuzima artikle unutar te zone. Narudžbe se zatim konsolidiraju na postaji za pakiranje.
 5. Komisioniranje u serijama i valovima: Preuzimatelji su vođeni da preuzmu više narudžbi istovremeno, maksimizirajući njihovu efikasnost. Preuzimanje valova, s druge strane, grupira narudžbe zajedno kako bi se preuzele u jednom prolazu.
 6. Ažuriranje zaliha u stvarnom vremenu: Kako se artikli preuzimaju, razine zaliha se ažuriraju u stvarnom vremenu, osiguravajući da su razine zaliha uvijek točne.
 7. Smanjenje pogrešaka: Codel AIDA WMS se obično integrira sa sustavima skeniranja barkoda ili RFID-om, što znači da su preuzimatelji često potaknuti da potvrde odabir artikla, drastično smanjujući šanse za pogreške.
 8. Dinamično pozicioniranje: Na temelju obrazaca potražnje, Codel AIDA WMS može preporučiti premještanje artikala na različite lokacije kako bi se optimiziralo preuzimanje.
 9. Analiza učinkovitosti komisioniranja: Menadžeri dobivaju uvide o učinku svakog preuzimatelja, omogućavajući im identifikaciju područja za poboljšanje ili potrebe za obukom.

AIDA WMS je izrađena na razini visoke tehnologije i integracije, te u operacijama skladištenja transformira ili kreira novu operativnu okolinu. Povećava upravljivost, podiže razinu preciznosti, efikasnosti i proširivosti, osiguravajući spremnost tvrtke za izazove suvremenog i vrlo dinamičnog tržišta.