AIDA IIoT (Shop Floor Real-time Data Collection)

AIDA IIoT (Shop Floor Real-time Data Collection)

Unutar složene mreže suvremenog proizvodnog postrojenja, generira se beskonačan broj podataka svakog trenutka. AIDA IIoT, modul za prikupljanje podataka u stvarnom vremenu koristi snagu I koncept industrijskog interneta stvari (IIoT). AIDA IIoT je osmišljen kako bi uhvatio sve vrijedne i relevantne fragmente operacija.

To nije samo puko akumulirane podataka: radi se o stvaranju žive strukture cijelog proizvodnog pogona, mapiranju svakog procesa, statusa strojeva, pa čak i ljudske interakcije, u stvarnom vremenu. Takav detaljan pogled na operacije omogućava voditeljima proizvodnje detekciju i identifikaciju neučinkovitosti, predviđanje mogućih zastoja u radu i optimizaciju procesa, čak i dok se ti procesi odvijaju (real-time).

Ključne značajke

Prikupljanje podataka u trenutku kada se dogode

AIDA IIoT je automatski sustav koji se sastoji od niza komunikacijskih programskih modula sposobnih kreirati, primiti, obraditi i proslijediti podatke, ali i elektroničke i industrijske opreme koja je sposobna pretvoriti fizikalne veličine u [izmjerenu] informaciju koja se središnje pohranjuje ili prikazuje na upravljačkim panelima.

Na takav se način prate performanse strojeva, uvjete radne okoline i učinkovitost procesa, pružajući sveobuhvatan pregled operacija. Ova značajka je ključna za proaktivno donošenje odluka i optimizaciju procesa.

Integracija s drugim sustavima

AIDA IIoT sakuplja podatke s bilo koje točke u proizvodnji koja je obuhvaćena projektom, strojevi, PLC računala, mjerna oprema, oprema za digitalizaciju, uređaji kontrole kvalitete…

Ovakva integracija poboljšava automatski rad svih sustava uključenih u razmjenu podataka, omogućavajući analizu interakcija između strojeva i sustava, te strateško donošenje odluka. Integracija je ključna je za kreiranje i održavanje jedinstvenog funkcionalnog proizvodnog sustava u okvirima standarda Industrije 4.0

Alarmi i indikacije u realnom vremenu

AIDA IIoT kreira trenutna upozorenja i/ili indikacije za redovne statusa operacija ili anomalije i greške, osiguravajući na taj način vidljivost procesa i mogućnost za brzu intervenciju ako se za to ukaže potreba. Pomaže u održavanju kontinuirane proizvodnje. AIDA IIoT je sustav ključan za minimiziranje vremena zastoja i poboljšanje ukupne proizvodne učinkovitosti.

AIDA IIoT, modul za prikupljanje podataka u složenim uvjetima svakodnevne dinamične proizvodnje djeluje poput uvijek budnog stražara. Ne samo da promatra, već osigurava da svaki zupčanik u stroju, svaka osoba u procesu i svaka jedinica proizvodnje djeluju na svoj najbolji način.