Označavanje i identifikacija

U suvremenim radnim uvjetima, sa oscilacijama u lancu dobave i jakom konkurencijom na tržištu, potreban je svaki alat koji može doprinijeti upravljanju efikasnošću i kvalitetom, te koji kod kupca podiže razinu povjerenja.

Standardi za sljedivošću usvojeni u duhanskoj i farmaceutskoj industriji, koji su uvedeni zbog kontrole kvalitete i distribucije proizvoda, postupno postaju uobičajeni način upravljanja proizvodnjom i lancem dobave i u drugim industrijama.

AIDA MAIDEN (MArking and IDENtification) modul za označavanje i identifikaciju nudi niz rješenja za označavanje i identifikaciju, osiguravajući da svaki predmet bude označen jedinstvenom oznakom i identificiran i praćen u svim relevantnim operacijama i lokacijama, prema zahtjevima specifičnosti proizvodnog i distribucijskog procesa.

Razine označavanja

Razina proizvoda

Razina grupnog pakiranja (SRP, šteka i slično)

Razina transportnog kartona

Razina paleta

Specijalna označavanja prema specifičnim potrebama u proizvodnji ili logistici

Ključne značajke

Raznovrsna rješenja za označavanje

 • AIDA MAIDEN obuhvaća niz tehnologija za označavanje strojno čitljivim kodovima:
 • Označavanje ispisom i aplikacijom naljepnica
 • Označavanje samog proizvoda (DPM: Direct Part Marking):
 • Lasersko označavanje
 • Označavanje tintom (ink-jet)
 • Direkt TT označavanje (ribon direktno na proizvod)
 • RFID označavanje
 • Sustav se prilagođava raznolikim potrebama označavanja i identifikacije, prema specifičnostima proizvoda i procesa. Ova raznovrsnost ključna je za precizno praćenje i upravljanje inventarom.
 • Označava se materijal i/ili proizvod prilikom zaprimanja, korištenja na proizvodnoj liniji ili distribuciji.

Integracija sa drugim sustavima

 • Svi AIDA sustavi omogućuju glatku interoperabilnost sa drugim sustavima poput sustava za upravljanje zalihama, upravljanje kvalitetom, sustavima za usklađenje podataka sa regulatornim tijelima ili sustavima za upravljanje poslovanjem.
 • Ova integracija ključna je za održavanje i evidentiranje koherentne putanje u procesu od proizvodnje do otpreme.

Praćenje u stvarnom vremenu

 • Omogućuje kontinuiranu evidenciju o poziciji materijala i izvršavanju svake operacije u procesu.
 • Povezano sa sustavima kontrolu kvalitete, planiranje logistike i efikasnosti, upravljanja škartom i slično, praćenje u realnom vremenu povećava efikasnost i smanjuje troškove kontroliranog procesa.
 • Pruža jasnu vidljivost životnog ciklusa proizvoda, poboljšavajući operativnu odgovornost.

Automatsko označavanje i identifikacija

 • Sami postupci označavanja i identifikacije ne smije utjecati na efikasnost sustava, te se izvodi u potpuno automatskom modu rada.
 • Oprema za označavanje i identifikaciju montira se i povezuje na način da postaje sastavni dio stroja i procesa. Povezivanja se izvode na razini razmjene signala sa strojevima i razmjene podataka sa drugim sustavima.

U struji tisuća komponenti koje pristižu na skladište zaliha, te proizvoda koji se proizvode, uz zahtjeve tržišta za prilagodbom i za upravljanje varijacijama proizvoda, označavanje i identifikacija materijala, proizvoda i detaljno praćenje procesa proizvodnje i distribucije postaje ključna operacija poduzeća.