OOE (ukupna učinkovitost operatera)

OOE (ukupna učinkovitost operatera)

U središtu svake proizvodne tvrtke, iznad preciznosti i efikasnosti strojeva, nalazi se neprocjenjivi ljudski utjecaj. 

Prepoznajući to, AIDA OOE modul ističe važnost ljudske stručnosti u proizvodnom procesu. Praćenjem, analizom i optimizacijom učinkovitosti ljudskih operatera, ovaj modul osigurava da ljudski element proizvodnje djeluje s maksimalnom učinkovitošću, savršeno se usklađujući s njihovim mehaničkim partnerima.

Glavne značajke

Praćenje produktivnosti

  • AIDA OOE prati i evaluira performanse i učinkovitost operatera. Ovo praćenje je bitno za identificiranje potreba za obukom i optimizaciju rasporeda radne snage.
  • Povećava individualnu i timsku produktivnost, doprinoseći općoj operativnoj učinkovitosti.

Obuka i razvoj vještina

  • AIDA OOE identificira jazove u vještinama i olakšava usmjerenu obuku.
  • Obuka operatera je ključna za osnaživanje operatera i njegovog samopouzdanja, unaprjeđenje njihovih sposobnosti i povećanje zadovoljstva poslom.
  • Podržava razvoj ljudskih resursa i operativnu izvrsnost.

Osiguranje sigurnosti i usklađenosti

  • Osim same efikasnosti rada i ukupnog učinka nekog operatera u proizvodnom procesu, prikupljaju se podaci o kvaliteti operacije ili proizvoda u kojoj taj operater sudjeluje.
  • Kombinirajući podatke iz drugih AIDA MES modula, moguće je jasno povezati aktivnost operatera sa strojem, radnim nalogom, materijalom, proizvodom i operacijom.
  • Na ovaj se način evidentiraju nesukladnosti i odstupanja od zadanih okvira procesa, te voditelj proizvodnje može pokrenuti fokusiranu akciju sa ciljem unaprjeđenja samog procesa, ali i kompetencija operatera.

Cilj AIDA OEE modula je osigurati sinergijski efekt između čovjeka, stroja i materijala, te omogućiti usklađivanje svih elemenata kako bi činili skladnu cjelinu u proizvodnom procesu.

Djelujući kao most između čovjeka i stroja, modul OOE ističe vrijednost ljudske stručnosti u proizvodnom procesu, osiguravajući da je svaki pojedinac osnažen, učinkovit i djelotvoran.