NAPREDNI SUSTAV ZA IDENTIFIKACIJU I OZNAČAVANJE PROIZVODA AIDA-MAIDEN

NAPREDNI SUSTAV ZA IDENTIFIKACIJU I OZNAČAVANJE PROIZVODA AIDA-MAIDEN

 

NAZIV PROJEKTA: NAPREDNI SUSTAV ZA IDENTIFIKACIJU I OZNAČAVANJE PROIZVODA AIDA-MAIDEN

OPIS PROJEKTA: Tvrtka CODEL ima dugogodišnje iskustvo u izradi specijalnih industrijskih pisača, markera, sustava za označavanje te prateće opreme i softvera. Izazov koji se svakodnevno stavlja pred CODEL jest kako proizvesti i u industriju implementirati sustav koji može staviti oznaku na gotovo svaki proizvod neovisno o njegovoj težini, pakiranju ili obliku. Danas se u potpuno automatiziranim industrijama na specifične proizvode još uvijek označavanja djelomično izvode ručno, zahtijevaju puno ljudskog rada koji je je često neprecizan i netočan. Ovo uzrokuje značajne troškove i teškoće. U ovom području rješenje daje upravo ova inovacija.

Cilj projekta jest komercijalizacija inovacije pod nazivom AIDA-MAIDEN koja predstavlja univerzalni sustav za označavanje. Kako bi se tvrtka mogla pripremiti na sve izazove koje za sobom povlači komercijalizacija spomenute inovacije potrebno je inovirati organizaciju i poslovne procese unutar same tvrtke. U tom smislu je osmišljen i ovaj projekt koji se sastoji od sljedećih faza:

1. Izrada simulatora proizvodnih uvjeta

  • razrada specifičnih elemenata simulatora radnog okruženja,
  • razrada i implementacija sustava vizualnog ispitivanja i kontrole kvalitete,
  • prilagodba programskih rješenja za analizu ispitnih rezultata,
  • implementacija opreme i programskog rješenja za upravljanje robotskim dijelom simulatora.

2. Obuka zaposlenika i izrada dokumentacije za upotrebu sustava

3. Uključivanje novog proizvoda u sustav za komercijalizaciju.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.531.047,56 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 7.545.511,32 kn
IZNOS SUFINANCIRANJA EU: 3.730.521,64 kn kune
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.06.2020.-01.06.2022.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Marijan Sever, direktor

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).