Certificiranjem do rasta tvrtke Codel d.o.o.

Certificiranjem do rasta tvrtke Codel d.o.o.

Kvalitetu tvrtke Codel d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Certificiranjem do rasta tvrtke Codel d.o.o.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Codel je uložila u uvođenje normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

  • Rasta prihoda od prodaje.
  • Ostvarenja prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
  • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
  • Povećanja produktivnosti.
  • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na 6 novih tržišta.
  • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.250,00 HRK od kojih je 244.658,00 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 10.07.2019.-10.07.2020.

Codel d.o.o.

Banatska 40

10 000 Zagreb, Hrvatska

 

Kontakt osoba:

  • Pero Furdek
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 624 6888
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: pero.furdek@codel.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Codel d.o.o.